Tín Bảo Lan (TBL)
ESET
ESET PROTECT ESSENTIAL Cloud-Based
 Liên hệ để có giá tốt 

  • Chi tiết sản phẩm
  • Đánh giá

Doanh nghiệp có thể tùy chọn quản lý tập trung tại chỗ (on premise) hoặc trên đám mây (Cloud-Based).

 


 

GIẢI PHÁP ESET DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

 

Hệ điều hành hỗ trợ:

- Microsoft Window Server:

+ Microsoft Windows Server 2019 (Server Core and Desktop Experience)
+ Microsoft Windows Server 2016 (Server Core and Desktop Experience)
+ Microsoft Windows Server 2012 R2
+ Microsoft Windows Server 2012
+ Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1
+ Microsoft Windows Server 2008 SP2 (x86 and x64)
+ Server Core (Microsoft Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2)

- Hyper-V:

+ Microsoft Windows Server 2019
+ Microsoft Windows Server 2016
+ Microsoft Windows Server 2012 R2
+ Microsoft Windows Server 2012
+ Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 - Virtual Machines can be scanned only while they are offline

- Linux:

+ RedHat Enterprise Linux (RHEL) 6 64-bit
+ RedHat Enterprise Linux (RHEL) 7 64-bit
+ CentOS 6 64-bit
+ CentOS 7 64-bit
+ Ubuntu Server 16.04 LTS 64-bit
+ Ubuntu Server 18.04 LTS 64-bit    
+ Debian 9 64-bit
+ SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 64-bit
+ SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 64-bit