Tín Bảo Lan (TBL)

FAQs

01. Những thông tin dữ liệu trên sản phẩm lúc gởi bảo hành có được đảm bảo nguyên vẹn cho đến khi xuất trả?

02. Bảo hành như thế nào nếu tôi không có phiếu bảo hành hoặc mất hóa đơn mua hàng?

03. Sản phẩm bị hư sửa ở đâu?