tuyển dụng

Văn Hoá Công Ty

Tại Tín Bảo Lan (TBL), yếu tố con người luôn được đề cao. Các nhân viên của TBL vừa đáp ứng được chuyên môn nghề nghiệp vừa tôn trọng trong ứng xử và tận tâm, chu đáo trong phục vụ khách hàng. TBL luôn trân trọng những giá trị của mỗi nhân viên và TBL cũng là một khối đoàn kết bền vững, từ đó tạo ra sức mạnh tập thể cho cả công ty và cho mỗi nhân viên.

Vị trí tuyển dụng

STT Vị trí ứng tuyển Số lượng Khu vực Thời hạn
1 Nhân Viên Kỹ Thuật dịch vụ (2) 02 TP.HCM 07.07.2020