Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

PDFPrintE-mail

GII PHÁP QUN LÝ CHT LƯỢNG SN PHM & THI GIAN LÀM VIC BNG BNG ĐẾM SN LƯỢNG - ĐẾM LI SN PHM.

以產品瑕疵-產量計算板管理產品質量及工作時間之解決方案。

 • Bng đếm sn lượng và đếm li sn phm là gì?
 • 產品瑕疵及產量計算板為何?
 • Bng đếm sn lượng và đếm li sn phm mang li nhng li ích gì?
 • 產品瑕疵及產量計算板有何益處?
 • Ti sao phi s dng bng đếm sn lượng và đếm li sn phm?
 • 為什麼要使用產品瑕疵及產量計算板?

Nhng li thng kê cht lượng & sn phm mà doanh nghip thường gp:

各企業最常見的產品瑕疵及產量統計的錯誤:          

 • Nhân viên Thng kê bng th công ghi chép  bng tay thiếu chính xác
 • 統計人員通過人工記錄,因而欠缺準確性。
 • Không đánh giá được năng lc làm vic ca nhân viên            
 • 不能評估職員的工作能力。
 • T l tht thoát sn phm cao
 • 產品耗率高。

Bng đếm sn lượng và đếm li sn phm thay thế hình thc qun lý thng kê ghi chép th công, báo cáo thông thường, thiếu chính xác.

產品瑕疵及產量計算板可代替該欠缺準確性、普通報告、通過人工記錄統計之管理式。

Bng đếm sn lượng và đếm li sn phm là bng đin tử được thiết kế da trên nhu cu cp thiết ca mi doanh nghip.

產品瑕疵及產量計算板是基於每家企業的迫切需求而設計之電子板。

Các sn phđược làm ra hoc các li ca sn phm ngay lp tđược phát hin, cp nht liên tc và hin th trc quan ngay ti nơi làm vic, giúp người qun lý có th biết chính xác s lượng sn phđã được làm ra ti thđiđó là bao nhiêu, hoc bao nhiêu li sn phđã xy ra để kp thđưa ra các kế hoch khc phc và sa cha.

製造的產品數量或產品瑕疵立即被發現,不斷更新,並於工作處顯示,幫助管理員確切知道該時間內所生產的產品數量或已發生的產品瑕疵數量,並及時提出克服及維修計劃。

Hin công ty chúng tôi đang cung cp Bng đếm sn lượng và đếm li sn phm vi các tính năng ưu vit như sau:

今本公司正提供具有以下優良性能的產品瑕疵及產量計算板:

 • S dng led để hin th s lượng sn phđếm được sáng rõ, bền đẹp, nhit năng ta thp, tiết kiđin.
 • 使用LED燈以明確、耐久、熱低、省電來顯示計算的產品數量。
 • Tự động đếm sn phm bng cm biến quang hc, cm biến sóng siêu âm vđộ chính xác cao không gây nhiu.
 • 自動以光學傳感器、超聲波傳感器高準確度計算產品,不會造成干擾。
 • Chc năng tự động nh s sn phđã đếm được khi b cúp nguđột ngt.
 • 具備有臨時斷電時自動記憶已計算的產品數量之功能。
 • S dng trong các nhà máy, dây chuyền sn sut như may mc, da giày, thy hi sn, xi măng, vv…
 • 使用於工廠、如製衣、皮革與製鞋、水海產、水泥等生產線。
TBL Computers Co.,Ltd - http://www.tblpro.com