Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Server & Storage

Server & Storage

PDFPrintE-mail

Server là một hệ thống được thiết kế đặc biệt dùng để giữ, quản lý, gửi đi và xử lý dữ liệu.

Những công nghệ đằng sau server là:

 • Làm cho nó tin cậy hơn là desktop.
 • Giúp máy trạm xử lý dữ liệu nhanh và hiệu quả hơn.
 • Có thể mở rộng để hỗ trợ sao lưu dự phòng và bảo mật.
 • Giảm thiểu thắt cổ chai để luồng thông tin nhanh hơn.
 • Được thiết kế có khả năng mở rộng để mở rộng khi cần thiết.

Nếu bạn cần sử dụng một hay nhiều dịch vụ sau bạn sẽ cần đến serverr:

 • Dịch vụ chia sẻ tập tin và máy in.
 • Hệ thống e-mail độc lập với ISP.
 • Hệ thống tường lửa và bảo mật.
 • Website hoặc intranet của công ty.
 • Cơ sở dữ liệu.
 • Giải pháp ERP hoặc CRM
 • Giải pháp thương mại điện tử.
Hiện nay Công ty Tín Bảo Lan đang phân phối các dòng sản phẩn Server & Storage của các hãng DELL, IBM, HP như sau:

ịch vụ sau bạn sẽ cần đến serverr:

 • Dịch vụ chia sẻ tập tin và máy in.
 • Hệ thống e-mail độc lập với ISP.
 • Hệ thống tường lửa và bảo mật.
 • Website hoặc intranet của công ty.
 • Cơ sở dữ liệu.
 • Giải pháp ERP hoặc CRM
 • Giải pháp thương mại điện tử.
Hiện nay Công ty Tín Bảo Lan đang phân phối các dòng sản phẩn Server & Storage của các hãng DELL, IBM, HP như sau:

Nhà sản xuất: IBM, DELL, HP

Server

Storage

Tower Server

Direct Attached Storage (DAS)

Rack Server

Network Attached Storage (NAS)

Blade Server

Storage Area Network (SAN)

 
TBL Computers Co.,Ltd - http://www.tblpro.com